Toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen


 • Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding.
 • CPION zorgt voor inhoudelijke toetsingen.
 • Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predikaat ‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het Register.
 • Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma of certificaat van een van onderstaande stichtingen:
 • Stichting Post Wetenschappelijk Onderwijs Nederland (SPWO) 
  PWO-Registeropleiding
 • Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO)
  PHBO-Registeropleiding
 • Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) 
  SHO-Registeropleiding
 • Stichting Post Middelbaar Beroeps Onderwijs Nederland (SPMBO)
  SPMBO-Registeropleiding
  Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN)
  SPEN-Registeropleiding