Diploma’s en certificaten

Deelnemers aan een Registeropleiding ontvangen na een positieve afronding een getuigschrift. Dit kan een erkend diploma zijn, als er ter afronding van de opleiding sprake is van slagen of zakken, bijvoorbeeld voor een examen. Na voltooiing van een opleiding die niet met een dergelijke toets wordt afgesloten, ontvangt de deelnemer een certificaat. Op beide getuigschriften staat vermeld wat de opleiding inhoudt (de ‘studielast’).

Vermelding in het Abituriëntenregister

Iedereen die een Registeropleiding afsluit met een diploma of certificaat wordt opgenomen in het Abituriëntenregister.

Nederlands getuigschrift in het buitenland

Heeft u een getuigschrift van een registeropleiding en wilt u in het buitenland gaan werken? Dan kunt u bij CPION een verklaring in het Engels aanvragen, waarin het niveau van de post-initiële opleiding wordt uitgelegd. Deze verklaring is opgesteld in samenwerking met de Nuffic (Netherlands Universities Foundation for International Cooperation).