Abituriëntenregister

Naast het opleidingenregister met verschillende zoekingangen beheert CPION ook het Abituriëntenregister en branche-/beroepspecifieke PE-Registers.

Abituriëntenregister

Dit register bevat de namen van alle deelnemers aan een Registeropleiding die deze hebben afgesloten met een diploma of certificaat. CPION houdt het Abituriëntenregister niet alleen bij in opdracht van de 5 stichtingen voor postinitieel onderwijs en permanente educatie, maar ook namens een groot aantal beroepsverenigingen.

PE-Registers

Dit zijn registers voor opleidingen in het kader van permanente educatie (PE). In opdracht van belanghebbende beroepsverenigingen administreert CPION de deelnemers aan verplichte PE-opleidingen.

Registers inzien

Om privacyredenen zijn het Abituriëntenregister en PE-Registers niet publiek toegankelijk.

Op verzoek is het Abituriëntenregister te raadplegen door HR-functionarissen, om de getuigschriften van een sollicitant te verifiëren. Deze kunnen hiervoor telefonisch contact opnemen met CPION.

Ex-cursisten met een positief afgesloten registeropleiding kunnen via de instelling terecht een kopie aanvragen van verloren diploma’s of certificaten. CPION is hiervoor speciaal aangemeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aanvragen kan telefonisch of per e-mail.

PE-Registers  kunnen worden ingezien door beroepsverenigingen die Permanente Educatiepunten bijhouden van cursisten. Ook (ex-)cursisten zelf hebben toegang tot het PE-Register van hun beroeps- of branchevereniging.