Stichtingen die CPION vertegenwoordigt

CPION geeft erkende diploma’s of certificaten uit namens onderstaande stichtingen voor postinitieel onderwijs:

SPWO (Stichting Post Wetenschappelijk Onderwijs Nederland)

  • PWO Registeropleiding

SPHBO (Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland)

  • PHBO Registeropleiding

SHO (Stichting Hoger Onderwijs Nederland)

  • SHO-Registeropleiding

SPMBO (Post Middelbaar Beroeps Onderwijs Nederland)

  • SPMBO-Registeropleiding

Daarnaast geeft CPION diploma’s of certificaten uit voor opleidingen die vallen onder toezicht van:

SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland)

  • SPEN-Registeropleiding

SPEN is een landelijke dienstverlenende organisatie die toeziet op de kwaliteit van korte (als regel minder dan 100 contacturen) cursussen en opleidingen die kunnen worden gevolgd in het kader van Permanente Educatie. SPEN doet dit door toetsing van het uitgebreide aanbod aan seminars, cursussen en korte opleidingen, om zodoende een kwalitatief onderscheid aan te brengen. Meestal gaat het om opleidingsvormen voor beroepsbeoefenaren voor wie afspraken gelden in het kader van de (verplichte) Permanente Educatie. De door CPION namens SPEN getoetste opleidingen krijgen het predicaat SPEN Registeropleiding. Dit beschermde predicaat kan alleen door SPEN worden verleend.

Namens al deze stichtingen beheert CPION tevens de Opleidingsregisters.