Opleiding laten toetsen

Biedt u één of meer opleidingen aan op het gebied van post-initieel onderwijs of permanente educatie en wilt u deze laten toetsen om voor registratie in aanmerking te komen? Dan kunt u een toetsing aanvragen bij CPION.

De toetsingsprocedure

Deze kent 6 stappen:

Stap 1

Vraag de toetsing aan per e-mail of telefoon. U ontvangt dan een toetsingspakket met de volgende inhoud:

* Een handleiding voor/beschrijving van de toetsingsprocedure.
* Een lijst van opleidingsonderdelen die door u beschreven moeten worden.
* Een verklaring, te ondertekenen door uw adviescommissie (zie stap 3).
* Een door u te ondertekenen opdrachtbevestiging, tevens factuur.

Stap 2

U vult het formulier in voor het beschrijven van de te toetsen opleiding. Dit formulier maakt deel uit van het toetsingspakket.

Stap 3

U stelt een adviescommissie met kennis van het werkveld samen. Deze commissie moet de verklaring in uw toetsingspakket invullen en ondertekenen. De verklaring moet een positief oordeel bevatten over de inhoud en relevantie van de ontwikkelde opleiding voor de beoogde doelgroep.

Stap 4

Stuur de opleidingsbeschrijving, de verklaring van uw adviescommissie en de ondertekende opdrachtbevestiging naar CPION voor de eigenlijke toetsing. Contactgegevens CPION

Stap 5

CPION stelt een toetsingscommissie samen om uw opleiding te beoordelen. Geeft deze uw opleiding een positief advies, dan wordt dit voorgelegd aan het bestuur van de stichting waar de opleiding onder valt. Bijvoorbeeld aan de SPHBO, als het om een post-HBO opleiding gaat.

Stap 6

Na goedkeuring door het stichtingsbestuur wordt uw opleiding geregistreerd als Registeropleiding. De stichtingsbesturen volgen als regel de aanbeveling van CPION.

Jaarlijkse evaluatie

Elke Registeropleiding moet (blijven) voldoen aan de eisen van Permanente Kwaliteitsbewaking en –bevordering. Daarom bent u verplicht de opleiding elk jaar opnieuw te evalueren op deelnemers-, docenten- en adviescommissieniveau. De eisen staan beschreven in het toetsingspakket. CPION ziet erop toe dat de evaluatie tijdig plaatsvindt en controleert de resultaten.

Urencriterium

Registratie door de SPWO, SPHBO, SHO of SPMBO is in principe alleen mogelijk voor opleidingen met minimaal 100 contacturen. Opleidingen met minder dan 100 contacturen worden als regel geregistreerd door de SPEN. Bij twijfel kunt u contact opnemen met CPION.