MBK en PSBK opleiding laten toetsen

Biedt u één of meer opleidingen aan op het gebied van post-initieel onderwijs of permanente educatie en wilt u deze laten toetsen om voor registratie in aanmerking te komen? Dan kunt u een toetsing aanvragen bij CPION.

De toetsingsprocedure

Deze kent 5 stappen:

Stap 1

Vraag de toetsing aan per e-mail of telefoon. U ontvangt dan een toetsingspakket met de volgende inhoud:

* Een handleiding voor/beschrijving van de toetsingsprocedure, waaronder de PLATO-   EIndtermen.
* Een lijst van opleidingsonderdelen die door u beschreven moeten worden.
* Een door u te ondertekenen opdrachtbevestiging.

Stap 2

U vult het formulier in voor het beschrijven van de te toetsen opleiding. Dit formulier maakt deel uit van het toetsingspakket.

Stap 3

Stuur de opleidingsbeschrijving en de ondertekende opdrachtbevestiging naar CPION voor de eigenlijke toetsing. Contactgegevens CPION

Stap 4

CPION stelt een toetsingscommissie samen om uw opleiding te beoordelen. Geeft deze uw opleiding een positief advies, dan wordt dit voorgelegd aan het bestuur van de stichting waar de opleiding onder valt. Bijvoorbeeld aan de SHO, als het om een opleiding op HBO-niveau gaat.

Stap 5

Na goedkeuring door het stichtingsbestuur wordt uw opleiding geregistreerd als Registeropleiding. De stichtingsbesturen volgen als regel de aanbeveling van CPION.

Urencriterium

Registratie door de SPWO, SPHBO, SHO of SPMBO is alleen mogelijk voor opleidingen met minimaal 100 contacturen. Opleidingen met minder dan 100 contacturen worden als regel geregistreerd door de SPEN. Bij twijfel kunt u contact opnemen met CPION.