Belangrijke informatie over STAP-budget

CPION heeft van het Ministerie van SZW de bevestiging gekregen dat de staatssecretaris heeft ingestemd met de toelating van de CPION Registeropleidingen tot het STAP Scholingsregister
Dat betekent dat personen die een beroep doen op de STAP-subsidie, deze ook ontvangen als ze kiezen voor een CPION Registeropleiding.
Volgens afspraak met DUO/STAP zullen de CPION Registeropleidingen in de eerste helft van juli 2022 worden ingevoerd in het STAP Scholingsregister.

BELANGRIJKE MEDEDELING (30 mei 2022)

In de afgelopen periode zijn wij overvallen door de gevolgen van de STAP-regeling.
Vele honderden opleidingsinstituten proberen via CPION een veelvoud aan opleidingen te laten toetsen opdat STAP-subsidie voor de deelnemers beschikbaar komt.
Hier is onze organisatie niet op ingericht en zij dreigt volledig ontwricht te raken.

Vandaar dat met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde tijd, is besloten:

1. CPION staakt, behalve voor aanvragen die al in behandeling zijn, het toetsen van SPEN-opleidingen (opleidingen minder dan 100 contacturen)
2. CPION toetst alleen nog opleidingen van meer dan 100 contacturen op PMBO, SHO, PHBO, PWO-niveau.
3. Deze opleidingen dienen expliciet bedrijfs-, beroeps- of functiegericht te zijn, voor een helder onderscheiden doelgroep.
4. De kosten voor een toetsing van een opleiding > 100 contacturen bedragen € 3.250,-. Daarnaast zijn er vaste kosten voor promotie van € 198 per jaar, en flexibele kosten per deelnemer voor de diplomering. Bedragen zijn excl. BTW.

Aanbieders van dergelijke opleidingen dienen:

1. Minimaal 3 jaar te bestaan
2. Minimaal € 150.000 jaaromzet te genereren, waarvan 51% uit trainings- en/of opleidingsactiviteiten.
3. Bedrijfs-, beroeps-, functiegerichte opleidingen aan te bieden.

CPION behoudt zich het recht voor om dossiers niet in behandeling te nemen indien CPION meent dat betreffend dossier niet voldoet aan de criteria en/of niet past binnen de domeinen waarbinnen getoetst wordt.

Valt u niet binnen de door CPION geformuleerde criteria en uitgangspunten, dan raden wij u aan lid te worden van een branche- of beroepsvereniging in de hoop dat die vereniging toegang krijgt tot het STAP-Scholingsregister.
Of wendt u zich tot DUO of het UWV om daar de mogelijkheden te bespreken.

CPION is, wij hopen dat u daar begrip voor hebt, geen vraagbaak over de STAP-regeling en alle uitvoeringsconsequenties daarvan.

Wendt u zich tot DUO en/of het UWV!
DUO: 050-877 1088
UWV: 088-898 22 02

Uiteraard nemen wij opleidingen die wel voldoen aan de criteria, graag in behandeling.

Meer over de STAP-regeling kunt u hier lezen.