Medische en psychosociale basiskennis

Uiterlijk op 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder over aantoonbaar voldoende medische en psychosociale basiskennis (MBK en PSBK) beschikken, om in aanmerking te (blijven) komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars. Voor veel (alternatieve) zorgaanbieders kan dit betekenen dat een aanvullende opleiding nodig is. Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) is sinds 2013 belast met het toetsen van de basisopleidingen in de alternatieve zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars.

Vragen over eisen en vrijstellingen

Bent u een aanbieder van (alternatieve) zorg en heeft u vragen over uw huidige MBK- en PSBK-niveau, over de (aanvullende) opleidingsmogelijkheden en/of over eventuele vrijstellingen? Helaas kunt u daarvoor niet bij CPION terecht, omdat CPION alleen relaties onderhoudt met de organisaties die CPION inschakelen en met de aanbieders van opleidingen. CPION is daarom geen aanspreekpunt voor (aanstaande) cursisten. Wij adviseren u contact op te nemen met uw beroeps- of branchevereniging of met de betreffende zorgverzekeraar(s). Wel kunt u in het Opleidingenregister nagaan of een bepaalde opleiding door CPION reeds is getoetst en dus telt als Registeropleiding.

Opleiding laten toetsen

Biedt u opleidingen aan op het gebied van medische en/of psychosociale basiskennis en wilt u deze door CPION laten toetsen? Klik hier…

Overzicht geregistreerde MBK en PSBK opleidingen

Hier  vindt u het overzicht van de door CPION getoetste MBK en PSBK opleidingen.